TR | EN | DE

Heidelberg Prinect Prepress Manager:
Baskı Öncesi İş akış sistemidir. Bu sistemin içinde PDF otomasyonu, Renk Sunucusu, Uzaktan erişim iş oluşturma ve onaylama sistemi, CtP ve Prova için RIP sistemi ve Mürekkep Tasarruf sisteminden oluşmaktadır.
PDF otomasyonu: PDF dosyaları ön inceleme, hata ayıklama, son inceleme işlemlerini yapar. PDF içinde ki problemleri tespit eder, mümkünse düzeltir ve tekrar rapor oluşturur.
Renk sunucusu: Basılacak işin renk ayarlarını baskıda kullanılacak kağıda göre baskıya ve provaya uygun hale getirir.
Uzak erişim: İnternet üzerinden sisteme erişimi sağlayarak, matbaanın müşterilerine, uzaktan iş oluşturmak ve onaylamak için platform oluşturur.
RIP sistemi: Gelen PDF dosya ve montajlı işleri rasterize ederek pozlanmaya hazır hale getirir.
Mürekkep tasarruf sistemi: İşin tipine göre mürekkep ihtiyacını
optimize eder ve böylece daha az mürekkep kullanılmasını sağlar.