TR | EN | DE


Ürün kalitemiz , güvenilirliğimiz ve tecrübemiz ile dünya pazarında rekabet edebilir olmak. Müşteri odaklı kalite anlayışını tüm organizasyona benimsetmek.. Gerekli teknolojik yatırımları ve eğitimleri sağlayarak kalite sistemini ve üretim verimliliğini iyileştirilmesini sağlamak. Kalitenin ; firmamız için ulaşılan ve korunan bir düzey değil , dünyanın gelişimine paralel olarak şekillenen koşullara göre değişen ve yenilenen bir hedef olmasını sağlamak. Üretim yöntemlerimizi , müşterilerimize uygulama kolaylığı sağlamak amacı ile sürekli yenilemek ve geliştirmek. Kanuni mevzuat ve şartlardan taviz vermemek. Uygulanabilir şartları yerine getirmek ve entegre yönetim sisteminin sürekli iyileştirmesi için gereken çalışmaları yürütmek. Tüm faaliyetlerimiz kapsamında ,çevre bilinci içerisinde geri dönüştürülebilir atıklarımızı değerlendirmek, sınırlı olan doğal kaynak kullanımlarını azaltmak, çevreye zararlı atıklardan dolayı oluşacak kirliliği önlemek, canlı hayatı olumsuz etkilememek, çevreyi kirletmemek için gerekli tedbirleri almak, Gıda güvenliği standart ve şartlarına uygun gıda ambalajı üretmek. Müşterilerimizden gelecek, FSC veya PEFC sertifikalı ürün taleplerini, tedarikçilerimizle işbirliği de yaparak, ilgili standartlara uygun olarak karşılamak, bu amaçla oluşturulan sistemi sürdürmek, daha da geliştirilmesi için çalışmalar yürütmek, Oluşturduğumuz Kalite, Çevre ve Gıda Politikasının uygulanmasını sağlamak aynı zamanda Kalite, Çevre ve Gıda Yönetim Sistemlerini sürekli iyileştirilmek politikamızdır.

Genel Müdür
15/01/2018(rev.00)